RESEARCH

Nærmest på ugentlig basis udkommer nye rapporter, litteratur og indlæg på nettet om Grønlands politiske forhold, minedrift, kunst og kultur.

Her følger vores bud på en liste over udgivelser, vi har benyttet os af i vores research til NI HAO NUUK – og som vi vil anbefale videre. Her finder du også en række fotos, der dokumenterer den praktiske research til NI HAO NUUK.

RAPPORTER, DIGITALE

Rosing, Minik og Rebekka Knudsen: Til gavn for Grønland. Illisimatusarfik, Grønlands Universitet og Københavns Universitet 2014
Rapporten bygger på eksisterende viden og forskning om de mange emner, som er relevante, når man taler om udnyttelsen af naturressourcer

Langhoff, Rune: Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet. ICC Greenland og WWF Verdensnaturfonden 2013
Rapporten er en del af det større projekt Promoting public consultation and participation in Greenland, hvor der indgår 5 delrapporter, som beskæftiger sig med råstofaktivitet i Grønland.

Hansen, Thomas Trier: Råstofaktiviteter I Grønland – Beskyttelsen af grønlændernes kollektive rettigheder I nationalt og internationalt perspektiv. ICC Greenland og WWF Verdensnaturfonden 2013
Rapporten er en del af det større projekt Promoting public consultation and participation in Greenland, hvor der indgår 5 delrapporter, som beskæftiger sig med råstofaktivitet i Grønland.

Frost, Mette og Olivia Handberg Scott: Arktiske erfaringer – sammenlignende studie af borgerinddragelsen i forbindelse med råstofaktiviteter i en række arktiske lande. ICC Greenland og WWF Verdensnaturfonden 2014
Rapporten er en del af det større projekt Promoting public consultation and participation in Greenland, hvor der indgår 5 delrapporter, som beskæftiger sig med råstofaktivitet i Grønland.

Jeppson, Steen: Råstofaktiviteter I Grønland – Kollektiv ejendomsret og mineindustri. Tidligere og nuværende lovgivningsmæssige rammer og forvaltning. ICC Greenland og WWF Verdensnaturfonden 2014
Rapporten er en del af det større projekt Promoting public consultation and participation in Greenland, hvor der indgår 5 delrapporter, som beskæftiger sig med råstofaktivitet i Grønland.

RAPPORTER, TRYKTE

Jensen, Boris Brorman, Conditions og Terroir: Possible Greenland.
Magasin udgivet i forbindelse med udstillingen Possible Greenland på Dansk Arkitektur Center, hvor grønlandske og internationale profiler og interessenter gav deres meninger og visioner for den fremtidige udvikling i Grønland.

BØGER, FAGLITTERATUR

Andersen, Marianne Krogh: Grønland – mægtig og afmægtig. Gyldendal 2008
Beskriver skyggesider og muligheder ved det moderne Grønlands olie- og mineralområde.

Arke, Pia: Scoresbysundhistorier – fotografier, kolonialisering og kortlægning. Borgen 2003
Beretningen om et stykke dansk kolonihistorie, hvor en lille østgrønlandsk fangerbefolkning ender som en brik i et dansk-norsk kolonimagtspil.

Bjørst, Lill Rastad: En anden verden – fordomme og stereotyper om Grønland og Arktis. Bios 2008
Om grønlændernes selvopfattelse, nationalfølelse og ønske om selvstændighed.

Breum, Martin: Når isen forsvinder – Danmark som stormagt i Arktis, Grønlands rigdomme og kampen om Nordpolen. Gyldendal 2013
En journalistisk bog om Danmark som stormagt i Arktis og om striden om olie, magt – og verdens mest sårbare natur.

Breum, Martin: Balladen om Grønland – Trangen til løsrivelse, råstofferne og Danmarks dilemma. Gyldendal 2014
En debatbog, som udfordrer en række nøglepersoner og meningsdannere på afgørende dilemmaer. Bogen stiller fx spørgsmålstegn ved, hvorvidt grønlændernes ønske om løsrivelse fra Danmark er reelt.

Høiris, Ole: Fra vild til verdensborger – grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet. Aarhus Universitetsforlag 2011
Bogen belyser en række grønlandske og danske forskeres aspekter af grønlandsk identitet fra kolonitiden, frem til i dag.

BØGER, SKØNLITTERATUR

Korneliussen, Niviaq: Homo Sapienne. Milik 2014
Nyudgivet bog om fem unge og deres historier, vævet ind i hinanden. Om opbrud, identitet og kærlighed i Nuuk.

Mondrup, Iben: Godhavn. Gyldendal 2014
Ny og anmelderrost roman om en særlig periode i den dansk-grønlandske historie, hvor mange danske familier rejste ud for at leve på en ny måde i radikalt anderledes omgivelser – noget som ikke mindst børnene måtte lære at leve med.

Vincent, Helle: Nukaakas kabala – en spændingsroman. Rosinante 2013
En historie om stormagternes jagt på Grønlands råstoffer og hvordan dette forstærker spændinger mellem grønlændere og danskere.

ARTIKLER

Rosing, Minik: Styrk relationen mellem Danmark og Grønland. Kronik i Politiken d. 9. juli 2014

WEBSITES

Archiving the Artic
Udgivet af forfatter Iben Mondrup og er et online arkiv med artikler, essays, musik, film, kommentarer og begivenheder, som er med til at nuancere billedet af det postkoloniale Grønland.

The Arctic Journal
Udgivet af Mediehuset Sermitsiaq. AG og er et nyhedswebsite, som fokuserer på hele det arktiske område.

ANDET

Jacobsen, Marc: Den grønlandske identitetsdiskurs’ betydning for Grønlands Selvstyres udenrigspolitiske handlerum. Copenhagen Business School 2014.
Kandidatspeciale om den kollektive grønlandske identitet og dennes betydning for Grønlands udenrigspolitik siden selvstyrets indførelse.

Leine, Kim: Gensyn med Nuuk. Science fiction-tekst skrevet til symposium under festivalen Greenland Eyes 2014

 

PÅ BESØG I NUUK – DEN GRUNDLÆGGENDE RESEARCH TIL NI HAO NUUK

Som del af den grundlæggende research til Ni hao Nuuk, rejste Global Stories’ kunstneriske leder, Ditte Maria Bjerg, i januar 2014 til Nuuk sammen med den herboende kinesiske dramatiker og forfatter Jun Feng. Målet med turen var at undersøge forholdet mellem Grønland, Danmark og Kina. Derfor involverede Bjerg Feng i researcharbejdet. Var der hold i den invasion af kinesiske minearbejdere, som medierne har lagt op til de sidste par år under overskrifter som ”Kinesisk invasion truer Grønland”? Og hvordan forholdt grønlænderne sig til fremtiden?

Billede 1Turen startede med et besøg på konference i Ilismatusarfik. Her blev rapporten “Til gavn for Grønland” præsenteret. En rapport, der afdækker, hvordan man samfundsmæssigt bedst kan udvinde råstoffer og mineraler i Grønlands undergrund.

Billede 2Her ses Jun Feng (Jimbut) med forskellige mineralprøver; blandt andet jernmineraler og ‘narreguld’.

Billede 3

Nuuks kødmarkeder bugner af friskfanget fisk.

Billede 4Under Jun Feng og Ditte Bjergs besøg blev der afholdt demonstration i Nuuk. Borgerne var utilfredse med fyringen af populære ministre, og anklagede regeringen og den daværende landsstyreformand Aleqa Hammond for nepotisme.

Billede 5

Mange af de demonstrerendes skilte var skrevet på både grønlandsk og dansk.

Billede 6Optoget gik igennem byen op til Inatsisartut, Grønlands Landsting. Her ventede Aleqa Hammond og flere af hendes ministre på at tage imod demonstranterne.

Billede 7

Jun Feng besøgte den grønlandske fagforening SIK. Her talte han blandt andet med formand Jess G. Berthelsen (t.v.) om fagforeningens holdning til de kinesiske minearbejdere. Berthelsen lagde vægt på, at SIK vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe kinesiske arbejdere – hvis de altså kommer.

Billede 9Udsigt over et sneklædt Nuuk.

Billede 10I januar er gennemsnitstemperaturen i Nuuk -8,6 grader.

Billede 11

Et af målene med rejsen var at finde kineserne i Nuuk. Her er det lykkedes; Jun Feng og Ditte sidder her og drikker kaffe med Yaya (nederst t.h.), bosiddende i Nuuk, og Ceng Qian, der har kæmpet for at finde arbejde i Nuuk.

Billede 12Fra venstre: Ceng Qian, Jun Feng og Yaya. På trods af sine kompetencer og kendskab til både den kinesiske, grønlandske og danske kultur, har London Mining ikke været interesserede i at hyre Ceng Qian som konsulent. Han rejste derfor hjem til Shanghai få dage efter Jun Feng og Dittes besøg.

Billede 13Der blev fejret kinesisk nytår i Nuuk under Ditte og Jun Fengs besøg. Her inviterede de Yaya, Jun Feng og andre grønlændere og danskere for at fejre nytåret med dumplings og en snak om, hvad de lokale grønlændere egentlig synes om kinesernes (mulige) komme.

Billede 15Et sidste kig udover Nuuk, inden tur gik hjem til Danmark.

 

“DET STARTEDE MED EN KAFFEMIK”

Skærmbillede 2015-01-06 kl. 12.13.58

“Grønland hører hjemme i norden – ikke i Kinas kjoleskørter. At Grønland gerne vil opnå uafhængighed af Danmark er en kendsgerning, for mange også forståeligt. Men at Grønland i stedet gør sig afhængig af det kinesiske totalitære regime er ikke rettidig omhu. Vi må skabe et nordisk minekonsortium og forhindre kinesisk imperialisme i Grønland. Så gør dog noget!”

Sådan lød det i Poltikens leder d. 14. december 2012. Den daværende landsstyreformand Kuupik Kleist gav igen med ordene: “Er kineserne værre end andre kapitalister?” Han påpegede, at kineserne og grønlænderne jo faktisk er genetisk beslægtede – og at han i øvrigt fandt kineserne meget høfligere og venligere end danskere plejede at være.

Skærmbillede 2015-01-06 kl. 12.11.33

Skærmbillede 2015-01-06 kl. 12.13.14Dette sammenstød lagde kimen til Global Stories’ ønske om at skabe en forestilling, der omhandlede forholdet mellem Grønland, Danmark og Kina – og ikke mindst deres fælles fremtid. Som kunstnerisk leder Ditte Maria Bjerg udtrykte det: ”Jeg besluttede at gøre noget. Ikke nødvendigvis for at redde Grønland fra kineserne, måske mere for at prøve at redde danskerne fra os selv. Jeg besluttede at lave en kaffemik, hvor vi undersøgte sagen nærmere, for både grønlændere, danskere og kinesere.”

Skærmbillede 2015-01-06 kl. 12.14.27

Skærmbillede 2015-01-06 kl. 12.15.51

På baggrund af læsning, research og interviews mødte Global Stories stærke drømme om Grønlands fremtid, men også en undren og tvivl. For kan man tillade sig at føle noget om Grønland, når man er dansker? Kan vi som tidligere koloniherre tillade os at blande os? Trangen til at udforske emnet var større end tvivlen, og det blev besluttet, at Ditte Maria Bjerg, den kinesiske dramatiker og forfatter Jun Feng og dramatiker Daniel Wedel skulle til Nuuk, for at indsamle materiale til forestillingen. Den forestilling, der senere er blevet til Ni hao Nuuk.